Autisme Belevings Circuit

Inhoud

 

Doel / Inhoud

Beleef autisme
Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de manier waarop ze waarnemen en denken. Wil je eens zelf ervaren hoe dat is? Om van daaruit te leren hoe je autismevriendelijker kunt werken? Neem dan deel aan het ervaringsgerichte Autisme Belevings Circuit!

Het Autisme Belevings Circuit is ontworpen om op een speelse manier te ervaren hoe mensen met een autisme in het leven staan. Dit doen we in de tien verschillende opdrachten.

Resultaat

Deelnemers ervaren:

  • hoeveel moeite het kost om een gezet denkpatroon los te laten en over te schakelen naar een nieuw denkpatroon
  • wat onduidelijke communicatie met je doet
  • hoe is het is om verschillende prikkels tegelijkertijd binnen te krijgen
  • hoe het voelt om frustraties te ervaren, die mensen met autisme kunnen hebben
  • de ervaring die je hiermee op doet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met autisme
Bedoeld voor
vrijwilligers van LEVgroep
Start
dinsdag 3 september
19.00-21.30 uur

Locatie:
wijkhuis de Brem
Rijpelplein 1 Helmond
Inschrijfformulier